Kariyer

İK Politikamız

​En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Küpe Turizm’in insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

GENEL BİLGİLER

ŞOFÖR BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ


Okul Adı Mezuniyet Yılı

YABANCI DİL DÜZEYİ
Bildiğiniz Yabancı Dil Okuma Yazma Anlama

İŞ TECRÜBESİ
İşyeri Adı Görevi Ortalama Aylık Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Ayrılma Nedeni